Meer succes in communicatie en samenwerking.

Vast staat dat er binnen organisaties een feitelijke schat aan competenties, vaardigheden en kennis aanwezig is. Het succes van het maximaal delen en verankeren van deze kennis hangt af van hoe werknemers kunnen aansluiten bij elkaar, hun klanten en zakenrelaties. 

Uw succes in communicatie en samenwerking wordt vaak bepaald door het oordeel van anderen. Denk maar aan adviezen die u geeft, uw telefoongesprekken, het werkoverleg waarin u laatst zat of toen tijdens een beoordelingsgesprek de samenwerking met collega's werd besproken. Herkenbaar?

Het blijkt dat conflicten, lage performance en discussies binnen teams vaak zijn te herleiden naar 'slechte' communicatie. Zo worden successen vaak geboekt naar aanleiding van 'goede' communicatie. Daarnaast wordt u continu uitgedaagd om mee te veren met economische ontwikkelingen, veranderende wetgeving, overnames, reorganisaties en met veranderingen in bedrijfsculturen. Al deze aspecten bieden zowel kansen als bedreigingen.

Hoe goed kent u uw communicatie en hoe denkt u dat anderen u ervaren? Kunt u de perceptie die anderen van u hebben be´nvloeden. Behandelt u de ander zoals u zelf behandeld wilt worden ˇf zoals de ander behandeld wilt worden. Bespreekt u alleen wat u zelf relevant vindt of ook waar de ander belangstelling voor heeft? Op deze en andere vragen krijgt u antwoord. 

Algemene Voorwaarden | Privacybeleid
© 2010-2015 KEEPDevelopingSkills.com
Ontwikkeld door CuSo Interactive