Waarom KEEP Developing Skills®?

Zeker in een veeleisende markt is het van groot belang dat u en al uw collega's hun skills op een hoog niveau hebben en houden. Met het programma KEEP Developing Skills® leert u op basis van uw eigen communicatiestijl een groot aantal vaardigheden om uw communicatie aantoonbaar te verbeteren. U leert uw gesprekken beter voor te bereiden, effectiever te voeren en te evalueren, 

Het is een online programma dat u altijd, overal én levenslang kunt inzetten.

Wat levert het u als deelnemer op? 

 • U krijgt een uitgebreide persoonlijke, schriftelijke feedback over uw communicatiestijl en uw empathie- en flexibiliteitsniveau. 
 • U krijgt een persoonlijk competentieprofiel met daarin uw sterke- en aandachtspunten voor uw individuele communicatie én in teamverband.
 • U krijgt documenten over: omgang met bezwaren, argumentatievaardigheden, gesprekken voorbereiden en structureren, delegeren, het leiden van een overleg, het winnen van vertrouwen, presentatievaardigheden én besluitvorming en beslissen.
 • U krijgt de beschikking over uw persoonlijke online applicatie waarmee u zo vaak als u wilt van anderen een profiel voor wat betreft zijn/haar stijl kunt maken en een gespreksadvies.
 • U zult merken dat u sneller het vertrouwen wint, dat u sneller de klik maakt en uw gesprekken prettiger verlopen!
 • U laat een oprechte, betrouwbare en ter zake deskundige indruk achter! 

Wat levert het een bedrijf op als zij hun werknemers/medewerkers laten deelnemen? Wat is uw Return on Investment? 

 • Werknemers zijn in staat om zakenrelaties sterk aan het bedrijf te binden.
 • De (klanten)tevredenheid zal hoger zijn doordat de werknemers veel (klant)gerichter adviseren.  
 • De werknemerstevredenheid zal toenemen omdat zij veel adviesgesprekken succesvoller afronden.
 • Eerder opgedane kennis en vaardigheden zullen steeds opnieuw worden benut.
 • Werknemers leren iedere dag opnieuw, hun nieuw verworven inzichten worden continu getoetst aan de praktijk.
 • Organisaties besparen ten opzichte van traditionele trainingen erg tijd, geld en 'mandagen'!
 • Het programma biedt HR en management een gedragen instrument voor werving en selectie, coaching en loopbaanontwikkeling van medewerkers.

Algemene Voorwaarden | Privacybeleid
© 2010-2015 KEEPDevelopingSkills.com
Ontwikkeld door CuSo Interactive