KEEP Company Coaching BV traint, ontwikkelt en adviseert organisaties en de mensen die daarbij betrokken zijn op bestuurlijk, leidinggevend en uitvoerend niveau. 

Wij zijn actief in diverse sectoren en in onze dienstverlening gespecialiseerd op het gebied van management-, commerciële- en communicatievaardigheden. Onze expertise is erop gericht organisaties, leidinggevenden en werknemers, uitgaande van hun reeds aanwezige kwaliteiten en competenties, zo te ondersteunen dat zij met een minimale belasting in tijd en geld maximaal rendement halen uit hun opleiding, training of begeleiding.  

Met de training KEEP Connecting People® en de online trainingsprogramma's KEEP Empowering People®, KEEP Improving Sales® en KEEP Developing Skills® leggen wij al jaren een gedegen fundament voor de loopbaan en carrière van onze deelnemers.
Wij adviseren ondernemers, leidinggevenden en hun medewerkers op elk punt in hun loopbaan en dat doen we al meer dan 25 jaar.

Algemene Voorwaarden | Privacybeleid
© 2010-2015 KEEPDevelopingSkills.com
Ontwikkeld door CuSo Interactive